کالاهای گروه لوازم بهداشتی : 

 مسواک اورال-بی مدل 123 با برس متوسط
داغ

/ مسواک اورال-بی مدل 123 با برس متوسط

تومان13,000 قیمت پیشین 13,000تومان
 مسواک اورال بی سری مدل 3D Whie با برس نرم
داغ

/ مسواک اورال بی سری مدل 3D Whie با برس نرم

تومان45,000 قیمت پیشین 45,000تومان
 محفظه نگهداری دندان مصنوعی و پلاک ارتودنسی
داغ

/ محفظه نگهداری دندان مصنوعی و پلاک ارتودنسی

تومان12,000 قیمت پیشین 12,000تومان
 محفظه نگهداری دندان مصنوعی و پلاک ارتودنسی بسته 2 عددی
داغ
 مسواک سنسوداین مدل Multicare با برس متوسط
داغ

/ مسواک سنسوداین مدل Multicare با برس متوسط

تومان26,300 قیمت پیشین 26,300تومان
 سری مسواک برقی اورال-بی مدل EB17s Sensitive Clean
داغ

/ سری مسواک برقی اورال-بی مدل EB17s Sensitive Clean

تومان145,000 قیمت پیشین 145,000تومان
 مسواک برقی جیمی مدل GM905
داغ

/ مسواک برقی جیمی مدل GM905

تومان148,500 قیمت پیشین 163,350تومان
 سری مسواک برقی اورال-بی EB20 Precision Clean
داغ

/ سری مسواک برقی اورال-بی EB20 Precision Clean

تومان120,000 قیمت پیشین 120,000تومان
 مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality D12.513w 3D White
داغ

/ مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality D12.513w 3D White

تومان280,000 قیمت پیشین 280,000تومان
 قلم سفید کننده دندان وایت اسمایل مدل نعنایی
داغ

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM110 به همراه دو بسته نوار تست و یک بسته سوزن

تومان 13,000 تومان 13,000
خرید اینترنتی مسواک اورال-بی مدل 123 با برس متوسط و قیمت انواع مسواک اورال-بی از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های مسواک اورال-بی با بهترین قیمت در جام زر
داغ

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM110 به همراه دو بسته نوار تست و یک بسته سوزن

تومان 45,000 تومان 45,000
خرید اینترنتی مسواک اورال بی سری مدل 3D Whie با برس نرم و قیمت انواع مسواک اورال-بی از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های مسواک اورال-بی با بهترین قیمت در جام زر
داغ

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM110 به همراه دو بسته نوار تست و یک بسته سوزن

تومان 12,000 تومان 12,000
خرید اینترنتی محفظه نگهداری دندان مصنوعی و پلاک ارتودنسی و قیمت انواع مسواک متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های مسواک متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM110 به همراه دو بسته نوار تست و یک بسته سوزن

تومان 24,000 تومان 24,000
خرید اینترنتی محفظه نگهداری دندان مصنوعی و پلاک ارتودنسی بسته 2 عددی و قیمت انواع مسواک متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های مسواک متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM110 به همراه دو بسته نوار تست و یک بسته سوزن

تومان 26,300 تومان 26,300
خرید اینترنتی مسواک سنسوداین مدل Multicare با برس متوسط و قیمت انواع مسواک سنسوداین از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های مسواک سنسوداین با بهترین قیمت در جام زر
داغ

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM110 به همراه دو بسته نوار تست و یک بسته سوزن

تومان 145,000 تومان 145,000
خرید اینترنتی سری مسواک برقی اورال-بی مدل EB17s Sensitive Clean و قیمت انواع مسواک برقی اورال-بی از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های مسواک برقی اورال-بی با بهترین قیمت در جام زر
داغ

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM110 به همراه دو بسته نوار تست و یک بسته سوزن

تومان 148,500 تومان 163,350
خرید اینترنتی مسواک برقی جیمی مدل GM905 و قیمت انواع مسواک برقی جیمی از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های مسواک برقی جیمی با بهترین قیمت در جام زر
داغ

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM110 به همراه دو بسته نوار تست و یک بسته سوزن

تومان 490,000 تومان 490,000
خرید اینترنتی مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality D12.513w 3D Whiteبه همراه سری مسواک برقی اورال-بی مدل EB17s Sensitive Clean و قیمت انواع مسواک برقی اورال-بی از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های مسواک برقی اورال-بی با بهترین قیمت در جام زر
داغ

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM110 به همراه دو بسته نوار تست و یک بسته سوزن

تومان 120,000 تومان 120,000
خرید اینترنتی سری مسواک برقی اورال-بی EB20 Precision Clean و قیمت انواع مسواک برقی اورال-بی از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های مسواک برقی اورال-بی با بهترین قیمت در جام زر
داغ

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM110 به همراه دو بسته نوار تست و یک بسته سوزن

تومان 280,000 تومان 280,000
خرید اینترنتی مسواک برقی اورال-بی مدل Vitality D12.513w 3D White و قیمت انواع مسواک برقی اورال-بی از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های مسواک برقی اورال-بی با بهترین قیمت در جام زر
داغ

دستگاه تست قند خون بایونیم مدل GM110 به همراه دو بسته نوار تست و یک بسته سوزن

تومان 47,000 تومان 55,460
خرید اینترنتی قلم سفید کننده دندان وایت اسمایل مدل نعنایی و قیمت انواع خمیر دندان متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های خمیر دندان متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ