کالاهای گروه انبر : 

 انبر قفلی پروتیتان کد 01G سایز 10 اینچ
داغ

/ انبر قفلی پروتیتان کد 01G سایز 10 اینچ

تومان52,000 قیمت پیشین 52,000تومان
 انبر کابل بر وسیم لخت کن مدل PROF
داغ

/ انبر کابل بر وسیم لخت کن مدل PROF

تومان47,900 قیمت پیشین 47,900تومان
 سیم لخت کن مکس مدل M700D
داغ

/ سیم لخت کن مکس مدل M700D

تومان90,000 قیمت پیشین 90,000تومان
 انبر سیم چین و سیم لخت کن مدل CUT
داغ

/ انبر سیم چین و سیم لخت کن مدل CUT

تومان52,000 قیمت پیشین 52,000تومان
 فازمتر فیکس تک مدل FHSDT190
داغ

/ فازمتر فیکس تک مدل FHSDT190

تومان15,000 قیمت پیشین 15,000تومان
 مجموعه 8 عددی سری پیچ گوشتی ای اس کا مدل SDY-90291
داغ
 پیچ گوشتی دوسو فیکس تک مدل FHISS4100
داغ

/ پیچ گوشتی دوسو فیکس تک مدل FHISS4100

تومان19,500 قیمت پیشین 19,500تومان
 پیچ گوشتی چهارسو فیکس تک مدل FHIPH2100
داغ

/ پیچ گوشتی چهارسو فیکس تک مدل FHIPH2100

تومان26,000 قیمت پیشین 26,000تومان
 مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی ساعتی فیکس تک مدل FHPSB006
داغ
 پیچ گوشتی چهارسو فیکس تک مدل FHIPZ2100
داغ

/ پیچ گوشتی چهارسو فیکس تک مدل FHIPZ2100

تومان25,000 قیمت پیشین 25,000تومان
 رابط انعطاف پذیر دریل اورلیش مدل A10
داغ

/ رابط انعطاف پذیر دریل اورلیش مدل A10

تومان31,790 قیمت پیشین 36,559تومان

قلم رنگ مدل 123 سایز 1 اینچ

تومان 52,000 تومان 52,000
خرید اینترنتی انبر قفلی پروتیتان کد 01G سایز 10 اینچ و قیمت انواع انبر متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های انبر متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

قلم رنگ مدل 123 سایز 1 اینچ

تومان 47,900 تومان 47,900
خرید اینترنتی انبر کابل بر وسیم لخت کن مدل PROF و قیمت انواع انبر متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های انبر متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

قلم رنگ مدل 123 سایز 1 اینچ

تومان 90,000 تومان 90,000
خرید اینترنتی سیم لخت کن مکس مدل M700D و قیمت انواع انبر متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های انبر متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

قلم رنگ مدل 123 سایز 1 اینچ

تومان 52,000 تومان 52,000
خرید اینترنتی انبر سیم چین و سیم لخت کن مدل CUT و قیمت انواع انبر متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های انبر متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

قلم رنگ مدل 123 سایز 1 اینچ

تومان 15,000 تومان 15,000
خرید اینترنتی فازمتر فیکس تک مدل FHSDT190 و قیمت انواع پیچ گوشتی و فازمتر فیکس تک از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های پیچ گوشتی و فازمتر فیکس تک با بهترین قیمت در جام زر
داغ

قلم رنگ مدل 123 سایز 1 اینچ

تومان 14,000 تومان 14,000
خرید اینترنتی مجموعه 8 عددی سری پیچ گوشتی ای اس کا مدل SDY-90291 و قیمت انواع پیچ گوشتی و فازمتر متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های پیچ گوشتی و فازمتر متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

قلم رنگ مدل 123 سایز 1 اینچ

تومان 19,500 تومان 19,500
خرید اینترنتی پیچ گوشتی دوسو فیکس تک مدل FHISS4100 و قیمت انواع پیچ گوشتی و فازمتر فیکس تک از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های پیچ گوشتی و فازمتر فیکس تک با بهترین قیمت در جام زر
داغ

قلم رنگ مدل 123 سایز 1 اینچ

تومان 26,000 تومان 26,000
خرید اینترنتی پیچ گوشتی چهارسو فیکس تک مدل FHIPH2100 و قیمت انواع پیچ گوشتی و فازمتر فیکس تک از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های پیچ گوشتی و فازمتر فیکس تک با بهترین قیمت در جام زر
داغ

قلم رنگ مدل 123 سایز 1 اینچ

تومان 27,700 تومان 27,700
خرید اینترنتی مجموعه 6 عددی پیچ گوشتی ساعتی فیکس تک مدل FHPSB006 و قیمت انواع پیچ گوشتی و فازمتر فیکس تک از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های پیچ گوشتی و فازمتر فیکس تک با بهترین قیمت در جام زر
داغ

قلم رنگ مدل 123 سایز 1 اینچ

تومان 25,000 تومان 25,000
خرید اینترنتی پیچ گوشتی چهارسو فیکس تک مدل FHIPZ2100 و قیمت انواع پیچ گوشتی و فازمتر فیکس تک از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های پیچ گوشتی و فازمتر فیکس تک با بهترین قیمت در جام زر
داغ

قلم رنگ مدل 123 سایز 1 اینچ

تومان 31,790 تومان 36,559
خرید اینترنتی رابط انعطاف پذیر دریل اورلیش مدل A10 و قیمت انواع پیچ گوشتی و فازمتر متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های پیچ گوشتی و فازمتر متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ