کالاهای گروه خشکبار و آجیل : 

 کشمش پلویی سحرخیز مقدار 200 گرم
داغ

/ کشمش پلویی سحرخیز مقدار 200 گرم

تومان10,500 قیمت پیشین 13,230تومان
 پسته خام خشکپاک مقدار 220 گرم
داغ

/ پسته خام خشکپاک مقدار 220 گرم

تومان37,000 قیمت پیشین 48,100تومان
 کشمش مویز خشکپاک مقدار 450 گرم
داغ

/ کشمش مویز خشکپاک مقدار 450 گرم

تومان29,600 قیمت پیشین 34,928تومان
 آجیل مخلوط شور خشکپاک مقدار 450 گرم
داغ

/ آجیل مخلوط شور خشکپاک مقدار 450 گرم

تومان68,000 قیمت پیشین 68,000تومان

آجیل مخلوط شور خشکپاک مقدار 450 گرم

تومان 10,500 تومان 13,230
خرید اینترنتی کشمش پلویی سحرخیز مقدار 200 گرم و قیمت انواع خشکبار و آجیل سحرخیز از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های خشکبار و آجیل سحرخیز با بهترین قیمت در جام زر
داغ

آجیل مخلوط شور خشکپاک مقدار 450 گرم

تومان 37,000 تومان 48,100
خرید اینترنتی پسته خام خشکپاک مقدار 220 گرم و قیمت انواع خشکبار و آجیل خشکپاک از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های خشکبار و آجیل خشکپاک با بهترین قیمت در جام زر
داغ

آجیل مخلوط شور خشکپاک مقدار 450 گرم

تومان 29,600 تومان 34,928
خرید اینترنتی کشمش مویز خشکپاک مقدار 450 گرم و قیمت انواع خشکبار و آجیل خشکپاک از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های خشکبار و آجیل خشکپاک با بهترین قیمت در جام زر
داغ

آجیل مخلوط شور خشکپاک مقدار 450 گرم

تومان 68,000 تومان 68,000
خرید اینترنتی آجیل مخلوط شور خشکپاک مقدار 450 گرم و قیمت انواع خشکبار و آجیل خشکپاک از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های خشکبار و آجیل خشکپاک با بهترین قیمت در جام زر
داغ